Persoonsgegevens

1. Wie is er verantwoordelijk voor de zorgvuldige handhaving van uw pwersoonsgegevens?

Zie: Impressum / informatie van de aanbieder? Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens is Wolford Aktiengesellschaft, gevestigd te Bregenz (Oostenrijk).

2. Banner gebruikt en verwerkt Wolford persoonsgegevens?

Wij weten dat voor u de zorgvuldige handhaving van uw persoonsgegevens belangrijk is. De bescherming van persoonsgegevens heeft daarom ook hoge prioriteit bij Wolford. De verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens geschiedt conform de algemene wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In principe kunt u de Wolford Online-Boutique bezoeken zonder persoonsgegevens achter te laten. In sommige gevallen hebben wij uw persoonsgegevens nodig, en wel:

  • voor de bestelling;
  • voor de contactlegging met ons;
  • voor de registrering en het gebruik van het beschermde gedeelte door geregistreerde klanten;
  • voor het abonneren en opzeggen van onze E-mail Newsletter.
Uw gegevens helpen ons de winkelervaring aan uw individuele wensen aan te passen en dit continu te verbeteren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het afhandelen van bestellingen, voor de levering van producten, voor de controle van kredietwaardigheid, voor het afhandelen van betalingen, om misbruik van onze website te voorkomen en om u te informeren over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen. Om eenvoudiger en sneller dan per gewone post met u contact te komen, verzoeken wij u, ons uw e-mail adres mede te delen. Uiteraard gebruiken wij deze alleen voor marketingdoeleinden, indien u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

3. Wat doet Wolford met uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens, slaan deze op voor de optimale uitvoering van opdrachten en geven deze gegevens te dien einde door aan andere bedrijven. Dit betreft vooral de verpakking en verzending van de bestelde producten, de verwerking van retourzendingen en de administratie. De op die manier doorgegeven gegevens dienen door de gemachtigde bedrijven alleen gebruikt te worden om de bestelling uit te voeren. Het gebruik van de informatie voor andere doeleinden is niet toegestaan.

Voor de afhandeling van betalingen via creditcard worden uw creditcardgegevens doorgegeven aan:

CommDoo GmbH
Bebericher Str. 23
41063 Mönchengladbach
Duitsland

Om incassoprocedures te beginnen en af te wikkelen geven wij de adresgegevens van de klant en alle gegevens betreffende de bestelling, levering en rekening van de openstaande factuur door aan het geregistreerde incassobureau

Domnowski Inkasso GmbH
Am EUROPA-CENTER 1b
45145 Essen
een in Duitsland

Verder gebruiken en verwerken wij uw adres- en bestelgegevens voor marketingdoeleinden van ons bedrijf. Uiteraard kunt u de toestemming voor het gebruik, de verwerking en het doorgeven van gegevens voor marketingdoeleinden te allen tijde herroepen door ons een desbetreffende bericht te sturen. Dit is mogelijk via een informele mededeling per post aan:

Wolford AG C/o
c/o Astrid Günther
Wolfordstraße 1
6901 Bregenz
Austria

Ip welke manier beschermt Wolford uw persoonsgegevens?

Als u in de Wolford Online-Boutique geregistreerd bent, u zich met een password aanmeldt of een bestelling plaatst, worden uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven. Om te voorkomen dat deze gegevens in verkeerde handen vallen, worden zij door middel van SSL (Secure-Socket-Layer) versleuteld. Momenteel is dit de meest gebruikelijke en veiligste methode betreffende de datatransmissie op het internet. Wolford maakt hier standaard gebruik van.

Wolford maakt gebruik van diverse veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. Voordat wij persoonlijke informatie aan u tonen, wordt u van tijd tot tijd verzocht om een bewijs van identiteit te verstrekken. Een voorbeeld voor deze procedure is de toegang tot de klantenrekening die alleen mogelijk is door een password in te vullen.

4. Wanner worden uw gegevvens verwijderd?

De wetgever staat diverse bewaarverplichtingen en termijnen toe. Na afloop van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd. De gegevens die hier niet onder vallen, worden verwijderd als de onder 2 en 3 genoemde doeleinden komen te vervallen.

5. Maakt Wolford gebruik van credit assessment?

Wolford may undertake a credit assessment on new customers that make a purchase from the Wolford Online-Boutique. Credit assessments are carried out in order to limit difficulties during the payment process.

By conducting a credit assessment, we are protecting ourselves against incurring avoidable financial losses. This helps us maintain our sale prices, which indirectly benefits you.

By clicking to purchase goods you consent to this credit check (if required) and to Wolford sharing your data with credit reference agencies for this purpose.

6. Maakt Wolford gebruik van cookies?

Wolford maakt gebruik van cookies die het winkelen voor u zo aangenaam mogelijk maken. In onze cookies wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.

7. Maakt Wolford gebruik van retargeting?

Onze website gebruikt hierbij zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze shop en onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens.

Ik ga ermee akkkoord dat er zogenaamde cookies kunnen worden toegepast en hiermee gebruiksgegevens van mij kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Verder ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens in cookies tot na het einde van de browsersessie worden opgeslagen en bijvoorbeeld bij mijn volgende bezoeken aan de website weer kunnen worden opgeroepen. Deze toestemming kan ik te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen, doordat ik in mijn browserinstellingen het aannemen van cookies weiger.

8. Maakt Wolford gebruik van Google customer match?

Momenteel maakt Wolford gebruik van de „customer match„ tool voor doelgroepen. Met deze tool zullen zoekopdrachten voor Wolford betere resultaten opleveren. Hiervoor importeren wij e-mail lijsten die anoniem zijn gemaakt door Google en vergelijken deze met geregistreerde gebruikers. U kunt te allen tijde uw toestemming tot gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden intrekken. Stuur hiervoor een informele verklaring per post, fax of e-mail aan: service.belgium@wolford.biz.

9. Maakt Wolford gebruik van Custom Audiences?

Op deze website van een derde partij cookies of soortgelijke technologieën kunnen worden gebruikt voor het verzamelen of verkrijgen van informatie en deze informatie gebruiken voor het verstrekken van metingen en doelgroepen gerichte advertenties. In het bijzonder cookies van het sociale netwerk Facebook worden gebruikt (Facebook Custom Audiences). Facebook Custom publiek te genereren een checksum van uw gebruik van gegevens die op Facebook wordt overgedragen. Deze niet-persoonlijke informatie wordt gebruikt in gerichte marketing doeleinden. Een andere informatie over de reikwijdte van de collectie en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook Custom Audiences verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook, die onder meer, zijn genoteerd op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en onder https://www.facebook.com/privacy/explanation. De volgende link kan zich terugtrekken uit het verzamelen en gebruiken van informatie gericht op doelgroepen online advertising: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. De Help-functie in de menubalk van de meeste browsers zal u vertellen hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u op de hoogte wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe reeds ontvangen cookies wissen en kunnen alle verdere blokkeren.

10. Maakt Wolford gebruik van web analyse?

Om ons aanbod permanent te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics.

Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruikmaking van ons internetaanbod door hen mogelijk maakt. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op onze websites Google Analytics met de code "gat._anonymizelp();" werd uitgebreid om een geanonymiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-maskering) te garanderen. Uw IP-adres wordt wordt daarom op ons verzoek door Google alleen in afgekorte vorm geregistreerd, hetgeen een anonymisering garandeert en geen herleiding tot uw identiteit toelaat. In geval van activering van de IP-anonymisiwering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de listaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Regio vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik gepaard gaande dienstverleningen aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegevenIP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Een overdracht van deze gegevens door Google aan dersden vindt alleen op grond van wettelijke voorschiften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Door het gebruik van deze websites verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van de over uw verkregen gegevens door google en de hiervoor beschreven manier van gegevensverwerking evenals het aangegeven doel. U kunt het opslaan van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze websites in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl.uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

Nadere informatie over Google Analytics en privacybescherming vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Wanneer gebruikers Google hebben toegestaan hun web- en appgeschiedenis aan hun Google-account te koppelen en informatie uit hun Google-account te gebruiken om advertenties te personaliseren, gebruikt Google gegevens van ingelogde gebruikers samen met uw Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten samen te stellen voor remarketing via verschillende apparaten. Ter ondersteuning van deze functie gebeuren twee dingen. Ten eerste verzamelt Google Analytics de door Google geverifieerde ID's van gebruikers op uw site die zijn gekoppeld aan de Google-accounts van deze gebruikers (en dus aan hun persoonlijke gegevens). Ten tweede voegt Google Analytics deze ID's tijdelijk samen met uw Google Analytics-gegevens om uw doelgroepen te ondersteunen.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

We willen dat websitebezoekers kunnen voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics. We hebben daarom de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld voor de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js).

Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw webbrowser. De Google Analytics Opt-out Add-on is compatibel met Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera. De add-on voor afmelding moet kunnen worden geladen en uitgevoerd in uw browser om correct te functioneren. Voor Internet Explorer moeten indirecte cookies zijn ingeschakeld. Hier leest u meer over hoe u zich kunt afmelden en hoe u de add-on correct installeert.

11. Maakt Wolford gebruik van Facebook Social Plugins?

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Facebook vindt u hier: Privacybeschermingsinstructues van Facebook.

12. Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden / nieuwsbrief / individuele reclame voor u

Akkoordverklaring

Ga ik ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens, namelijk voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en mijn antwoord- en koopgedrag worden gebruikt voor het toezenden van informatie en newsletters over kleding, modetrends, verkoopacties en evenementen per post of e-mail of telefonisch of een telefoontje en dat deze door Wolford (Oostenrijk) worden verwerkt en doorgegeven aan de dochterondernemingen Wolford Deutschland GmbH (Duitsland), Wolford (Schweiz) AG (Zwitserland), Wolford London Ltd. (Groot-Brittannië), Wolford Paris S.A.R.L. (Frankrijk), Wolford Italia S.R.L. (Italië), Wolford Espana S.L. (Spanje), Wolford Scandinavia ApS (Denemarken), Wolford America Inc. (USA), Wolford Boutiques LLC (USA), Wolford Nederland B.V. (Nederland), Wolford Canada Inc. (Canada), Wolford Asia Ltd. (Hong Kong), Wolford Belgium N.V. (België), Wolford d.o.o. (Slovenië), Wolford (Shanghai) Trading Co., Ltd.. Tevens ga ik ermee akkoord dat Wolford Oostenrijk en de Wolford dochterondernemingen per post of e-mail of telefonisch of een telefoontje informatie en newsletters toesturen over kleding, modetrends, verkoopacties. Ik word erop gewezen dat de bovengenoemde gegevens ook aan niet-EU-landen worden doorgegeven. In die landen kan een lager niveau van gegevensbescherming van toepassing zijn. Deze toestemming kan ik te allen tijde door middel van een brief aan de Wolford AG, Wolfordstrasse 1, 6900 Bregenz, Austria of per e-mail aan unsubscribe@wolford.com intrekken.

13. Heeft u nog vragen?

Wilt u meer informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens verkrijgen? Stel dan uw vraag via e-mailadres: service.belgium@wolford.biz.